Właściwość miejscowa sądu w sprawach przeciwko konsumentom z uwzględnieniem kontekstu unijnego i prawnoporównawczego - OpenLEX

Gołąb Agnieszka, Właściwość miejscowa sądu w sprawach przeciwko konsumentom z uwzględnieniem kontekstu unijnego i prawnoporównawczego

Artykuły
Opublikowano: PPC 2020/1/40-67
Autor:
Rodzaj: artykuł

Właściwość miejscowa sądu w sprawach przeciwko konsumentom z uwzględnieniem kontekstu unijnego i prawnoporównawczego

Słowa kluczowe: właściwość miejscowa, konsument, ochrona strony słabszej

1.Wprowadzenie

Przekonanie o szczególnej pozycji konsumenta jako słabszej strony stosunku cywilnoprawnego doprowadziło do wypracowania rozwiązań, które mają na celu jego zwiększoną ochronę na płaszczyźnie prawa zarówno materialnego, jak i procesowego. Tradycyjnie wysuwanym motywem udzielania tej ochrony jest strukturalna nierównowaga stron w obrocie konsumenckim. Przyjmuje się, że konsument jest zawsze stroną słabszą względem profesjonalisty ze względu na swoje ograniczone możliwości organizacyjne, informacyjne i ekonomiczne. Wzgląd na korekturę tej asymetrii uzasadnia przyznanie mu szczególnej ochrony prawnej. Ochrona ta nie ma jednak charakteru całościowego, ale punktowy i fragmentaryczny. Prawodawcy krajowi, podobnie jak, prawodawca wspólnotowy, przyznają ją tylko w określonych przypadkach bądź tylko w odniesieniu do określonych kwestii. Chodzi tu z reguły o sytuacje, w których interes konsumenta jest wystawiony na szczególne...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX