Właściwość delegacyjna sądu oparta na względach celowości w postępowaniu nieprocesowym - OpenLEX

Olaś Andrzej, Właściwość delegacyjna sądu oparta na względach celowości w postępowaniu nieprocesowym

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/1/33-54
Autor:
Rodzaj: artykuł

Właściwość delegacyjna sądu oparta na względach celowości w postępowaniu nieprocesowym

Słowa kluczowe: właściwość sądu, wyłączenie sądu, odpowiednie stosowanie przepisów o procesie do postępowania nieprocesowego

1.Przedmiot, zakres i cel artykułu

Wśród rozlicznych zmian w procedurze cywilnej wprowadzonych na mocy ustawy z 4.07.2019 r. , ustawodawca inkorporował do Kodeksu w ramach trzech nowo dodanych do księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego przepisów o procesie (kolejno: art. 441, 442 i 481k.p.c.) nieznane uprzednio podstawy właściwości delegacyjnej związane z ochroną szeroko pojmowanego dobra wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony bezstronności sądu, a także społecznej percepcji sądu jako organu bezstronnego. Regulacje te spotkały się już do tej pory ze znacznym zainteresowaniem piśmiennictwa, które ujawniło szereg istotnych wątpliwości interpretacyjnych dotyczących ich natury prawnej oraz stosowania, nie szczędząc również krytyki co do samej koncepcji ich wprowadzenia, techniczno-legislacyjnej redakcji, a wreszcie szczegółowej treści zawartych tam...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX