Łojko Elżbieta, Wizerunek zawodu sędziego w opiniach sędziów, prawników i społeczeństwa

Artykuły
Opublikowano: KRS 2010/4/64-71
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wizerunek zawodu sędziego w opiniach sędziów, prawników i społeczeństwa

Tekst ten był prezentowany na konferencji „Status sędziego 20 lat po transformacji ustrojowej w Polsce”, zorganizowanej 1.07.2010 r. przez Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Sędziów THEMIS oraz Stowarzyszenie im. Profesora Zbigniewa Hołdy.

1.

Kiedy mówimy o społecznym odbiorze przedstawicieli jakiegoś zawodu, często łatwo zdezawuować tego typu wypowiedzi stwierdzeniem, że mamy do czynienia z powielaniem stereotypów, a te przecież są uproszczonym obrazem rzeczywistości społecznej. Dla socjologa istnienie stereotypów jest jednak ważnym aspektem badania stanów świadomości zbiorowej, gdyż stereotypy często stanowią podstawę kreowania faktów społecznych.

To prawda, że stereotypy zawierają w sobie uogólnione obrazy przedstawicieli jakiejś grupy społecznej , są obrazem ubogim treściowo i obarczonym wadliwością poznawczą (m.in. wiąże się to z częstym formułowaniem ocen o negatywnym zabarwieniu), ale jednocześnie stereotypy pełnią ważną...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX