Zięba-Załucka Halina, Wizerunek polityka a kampania wyborcza

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/4/46-55
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wizerunek polityka a kampania wyborcza

Słowa kluczowe: Konstytucja, wizerunek, media, kampania wyborcza, sądy

1.Pojęcie kampanii wyborczej i wizerunku politycznego

W nauce spotykamy się z różnymi definicjami kampanii wyborczej. Można powiedzieć, że są one formułowane z dwóch perspektyw: politologicznej oraz prawniczej. Perspektywa politologiczna kładzie nacisk na kandydatów, ich zachowanie, prezentację oraz scenę polityczną. Definicje o charakterze prawniczym określają kampanię wyborczą przez pryzmat regulujących ją norm prawnych. Wszystkie regulacje dotyczące prowadzenia kampanii wyborczych do instytucji przedstawicielskich można znaleźć w Kodeksie wyborczym . Ustalenia tam zawarte dotyczą zasad finansowania kampanii wyborczej, trybu zgłaszania kandydatów oraz dostępu do publicznych środków przekazu .

W najszerszym znaczeniu kampania wyborcza jest: „wyodrębnioną fazą procesu wyborczego, obejmującą okres od ogłoszenia decyzji o przeprowadzeniu wyborów do ściśle określonego momentu poprzedzającego głosowanie” . Marek Bankowicz wskazuje natomiast, iż kampania wyborcza to...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX