Figura Karolina, WIS to solistka

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/5/27-36
Autor:
Rodzaj: artykuł

WIS to solistka

Podatnik występujący o wydanie wiążącej informacji stawkowej liczy, że otrzyma decyzję, z której dowie się, jak został sklasyfikowany towar (usługa) oraz jaką stawkę VAT ma obowiązek stosować. Czasami jednak postępowanie organu podatkowego kończy się niewydaniem WIS z uwagi na mnogość, tj. istnienie dwóch lub więcej towarów / usług / świadczeń kompleksowych opisanych we wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Tymczasem – zgodnie z przepisami prawa – decyzja WIS może obejmować wyłącznie jeden towar albo jedną usługę lub jedno świadczenie kompleksowe. Wiążąca informacja stawkowa to dość samolubna solistka, która nie lubi występować w towarzystwie wielu towarów / usług / lub świadczeń kompleksowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX