Artykuły
Opublikowano: PP 2015/11/9-10
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wirtualna waluta - opodatkowanie przychodów z tytułu zbycia waluty bitcoin

Przykładem nietypowej działalności ukierunkowanej na osiągnięcie wymiernych wyników finansowych jest obrót wirtualną walutą, zwaną bitcoin .

Bitcoin to wyrażony w postaci zapisu elektronicznego instrument płatniczy oraz inwestycyjny funkcjonujący w przestrzeni informatycznej . Wykazuje znaczne podobieństwo do szeroko stosowanego i powszechnie akceptowanego pieniądza elektronicznego. Jego powstanie wpisuje się natomiast w obserwowane na świecie odejście od transakcji gotówkowych i powszechną akceptację formy niematerialnej pieniądza . W literaturze brakuje jednak jednolitej definicji bitcoina. Traktuje się go więc jak towar, ekwiwalent pieniądza, nieuregulowany pieniądz cyfrowy, specyficzny rodzaj pieniądza elektronicznego, prawo majątkowe lub instrument inwestycyjny . Różnorodność ta powoduje istotne problemy przy kwalifikacji przychodów osiąganych przez podmioty zajmujące się obrotem bitcoinami. Zagadnienia związane ze sposobem opodatkowania przychodów osiąganych w związku z takim...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?