Więź rodzinna jako dobro osobiste - uwagi na tle krytycznych wypowiedzi doktryny - OpenLEX

Nowakowski Tobiasz, Więź rodzinna jako dobro osobiste - uwagi na tle krytycznych wypowiedzi doktryny

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/3/86-99
Autor:
Rodzaj: artykuł

Więź rodzinna jako dobro osobiste - uwagi na tle krytycznych wypowiedzi doktryny

Słowa kluczowe: więź rodzinna, dobro osobiste, zadośćuczynienie pieniężne

1.Wprowadzenie

Zagadnienie niemajątkowej ochrony więzi rodzinnej wciąż budzi pewne wątpliwości w najnowszej doktrynie prawa cywilnego . Wydawać by się mogło, że kwestia ta została już poddana w judykaturze obszernej analizie na przestrzeni ostatniej dekady . Orzecznictwo sądów polskich do tej pory konsekwentnie przyjmowało, że więź rodzinna stanowi dobro osobiste w rozumieniu art. 23 Kodeksu cywilnego . Co więcej, ochrona więzi rodzinnej zdawała się nie dotyczyć już tylko problematyki przyznania zadośćuczynienia pieniężnego za zerwanie tej więzi na skutek popadnięcia najbliższego członka rodziny w stan wegetatywny. Przyjmowano wręcz, że utrudnianie kontaktów z dzieckiem stanowi naruszenie dóbr osobistych w tym zwłaszcza prawa do więzi rodzica z dzieckiem . Model sądowej ochrony relacji rodzinnych znacząco zatem ewoluował w stosunku do jego pierwotnego ujęcia.

W judykaturze sprawa kwalifikowania więzi rodzinnej jako dobra...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX