Wielowymiarowość pojęcia użyteczność publiczna - OpenLEX

Derlecki Paweł, Wielowymiarowość pojęcia użyteczność publiczna

Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/4/53-62
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wielowymiarowość pojęcia użyteczność publiczna

Słowa kluczowe: użyteczność publiczna, gospodarka komunalna, działalność gospodarcza, jednostka samorządu terytorialnego

1.Wprowadzenie

Pojęcie „użyteczności publicznej” jest ściśle związane z problematyką działalności gospodarczej samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Sformułowanie jasnej i precyzyjnej definicji tego pojęcia jest o tyle istotne, że wszystkie ustawy samorządowe dokonują rozróżnienia działalności jednostek samorządu terytorialnego na działalność w sferze użyteczności publicznej oraz w pozostałych sferach . W ślad za tym rozróżnieniem idzie również dywersyfikacja reżimu prawnego, który będzie stosowany w każdej z tych stref. Wobec powyższego wyznaczenie precyzyjnej definicji „użyteczności publicznej” zdecydowanie ułatwi proces stosowania przepisów prawa, które dotyczą ważkiego zagadnienia, jakim niewątpliwie jest działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Celem niniejszego artykułu jest więc próba zdefiniowania pojęcia „użyteczności publicznej”. Przy czym poza zakresem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX