Srocki Stanisław, Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument stabilizacji finansowej samorządu - zagadnienia prawne

Artykuły
Opublikowano: FK 2014/12/5-14
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument stabilizacji finansowej samorządu - zagadnienia prawne

Artykuł jest poświęcony konstrukcji prawnej wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórym konsekwencjom jej zastosowania. Autor zastanawia się, czy regionalne izby obrachunkowe mają podstawy prawne do zmuszenia JST do wydłużenia okresu spłaty jej zobowiązań w celu zachowania wskaźnika z art. 243 u.f.p. i tym samym zadecydowania o wzroście kosztów obsługi tego zadłużenia, wbrew woli i możliwościom samej JST.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX