Wieloletnia dzierżawa nieruchomości gminnej bez przetargu - OpenLEX

Majcher-Borkowska Joanna, Wieloletnia dzierżawa nieruchomości gminnej bez przetargu

Artykuły
Opublikowano: ST 2009/10/48-53
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wieloletnia dzierżawa nieruchomości gminnej bez przetargu

Dopuszczalność rozszerzania przesłanek zawarcia w trybie bezprzetargowym wieloletniej umowy dzierżawy nieruchomości gminnych poza kryteria wskazane w przepisie art. 37 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi od kilku lat przedmiot sporu między wojewodami a organami gminy. Artykuł zawiera nie tylko krytykę dotychczasowej praktyki, ale także utrwalającej się linii orzeczniczej. Autorka, polemizując z uzasadnieniami sądów administracyjnych, przedstawia argumenty za przyjęciem tezy, że przepis art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami daje radom gminy prawo do uznaniowego wyrażenia zgody na bezprzetargowy tryb oddawania nieruchomości w dzierżawę wieloletnią bądź odmowy jej wyrażenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX