Dana Andrzej, Wieloaspektowość ścigania karnego. Uwagi de lege lata

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2023/10/140-161
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wieloaspektowość ścigania karnego. Uwagi de lege lata

Streszczenie

W artykule odniesiono się do kwestii ścigania karnego, które de facto łączy się z zainicjowaniem postępowania przygotowawczego postrzeganego z punktu widzenia oddziaływania art. 303 k.p.k. Wskazana podstawa odwołuje się do określonego stopnia pewności i przy pomocy tego wartościowania wydawane zostaje postanowienie o jego wszczęciu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX