Świątkowski Andrzej Marian, Wiek - obiektywne kryterium różnicowania uprawnień pracowników?

Artykuły
Opublikowano: PS 2011/1/7-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wiek - obiektywne kryterium różnicowania uprawnień pracowników?

I.Zakaz dyskryminowania ze względu na wiek pracownika

Wiek stanowi jedno z prawnie zabronionych kryteriów różnicowania uprawnień pracowniczych i socjalnych (art. 113 k.p.). Zakaz dyskryminowania pracowników nie może być traktowany jako ustawowa przeszkoda podejmowania przez pracodawców uzasadnionych czynności prawnych w stosunkach pracy z uwagi na wiek pracowników lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Sąd Najwyższy w uchwale podjętej w 7-osobowym składzie 19 listopada 2008 r. zajął stanowisko, że wypowiedzenie umowy o pracę motywowane wyłącznie nabyciem uprawnień emerytalnych jest nieuzasadnione i narusza zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w razie rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w związku z nabyciem uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego o pięć lat wcześniej przed tym, jak powyższe uprawnienia nabędzie mężczyzna . Kilka miesięcy później, 21 stycznia 2009 r. Sąd Najwyższy ponownie w powiększonym 7-osobowym składzie orzekł, że osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX