Wiążąca informacja stawkowa - nowe rozwiązanie prawne w VAT - OpenLEX

Dmoch Wojciech, Wiążąca informacja stawkowa - nowe rozwiązanie prawne w VAT

Artykuły
Opublikowano: PP 2019/10/21-28
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wiążąca informacja stawkowa - nowe rozwiązanie prawne w VAT

Na gruncie przepisów dotyczących VAT wiążąca informacja stawkowa jest nową instytucją prawną, odrębną w stosunku do indywidulanych interpretacji prawa podatkowego z uwagi na formę prawną w postaci decyzji administracyjnej, której wydanie jest poprzedzone przeprowadzeniem przez właściwy organ postępowania podatkowego, w tym w szczególności postępowania dowodowego. Wiążąca informacja stawkowa, pomimo że nie jest wydawana przez organy statystyczne, dokonuje klasyfikacji danego towaru lub usługi według Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) i zawiera również wskazanie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla danego towaru albo usługi. Wiążąca informacja stawkowa ma pełnić przede wszystkim funkcję ochronną dla podatnika, który ją uzyska, z uwagi na jej moc wiążącą w stosunku do organów podatkowych. Jednak może zapewnić również większą niż możliwa dotychczas, na podstawie informacji statystycznych, pewność w zakresie stosowania właściwej stawki VAT w odniesieniu do czynności, których przedmiotem są towary lub usługi objęte wiążącą informacją stawkową.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX