Wejście w życie z mocy prawa taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków w związku z bezczynnością... - OpenLEX

Ciszewski Łukasz, Faron Mateusz, Wejście w życie z mocy prawa taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków w związku z bezczynnością organu regulacyjnego

Artykuły
Opublikowano: ST 2021/6/20-35
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wejście w życie z mocy prawa taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków w związku z bezczynnością organu regulacyjnego

Kompetencja do weryfikacji i zatwierdzania taryf wodociągowo-kanalizacyjnych, która przysługuje wyspecjalizowanemu organowi regulacyjnemu, jest realizowana jest w formie decyzji administracyjnej. Jednocześnie ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zawiera mechanizm chroniący przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne przed bezczynnością organu regulacyjnego. Jeżeli organ w terminie 45 dni od złożenia przez przedsiębiorstwo wniosku nie wyda decyzji, taryfy wchodzą w życie automatycznie (z mocy prawa) w terminie określonym w ustawie. W artykule autorzy zwracają uwagę, że przedmiotowa regulacja budzi istotne wątpliwości interpretacyjne, dotyczące zarówno charakteru postępowania taryfowego jako sprawy milcząco załatwianej, jak i określenia zasad obliczania 45-dniowego terminu wyznaczonego organowi na wydanie decyzji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX