Dutka Paweł, Wejście w posiadanie tuszy lub trofeów zwierząt łownych padłych lub śmiertelnie potrąconych

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2023/1/110-122
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wejście w posiadanie tuszy lub trofeów zwierząt łownych padłych lub śmiertelnie potrąconych

Streszczenie

Artykuł odnosi się do zdarzeń polegających na wejściu w posiadanie martwych zwierząt łownych lub ich trofeów: znalezionych przypadkowo np. przez zbieraczy runa leśnego, czy też po ich śmiertelnym potrąceniu przez pojazdy mechaniczne. Organy procesowe, w tym prokuratura i sądy jak dotąd niejednolicie podchodziły do tego rodzaju stanów faktycznych, tj. „pierwotnego” wejścia w posiadanie martwych zwierząt łownych, ich tuszy a przede wszystkim samych trofeów tych zwierząt, jeżeli w takich okolicznościach uczestnik tego typu zdarzenia wejdzie w ich posiadanie. Należy dojść do wniosku, że w przedmiotowych wypadkach co do zasady nie zostają wyczerpane znamiona paserstwa łowieckiego (art. 52 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie – PrŁ) – tj. w przypadku „pierwotnego” wejścia w posiadanie tuszy lub trofeum zwierzęcia łownego. Wynika to z samej istotny przestępstwa paserstwa oraz konstrukcji tego przepisu, gdzie zachowanie sprawcy musi polegać z jednej strony na „wejściu w posiadanie”, ale co istotne – rzecz ta musi być uprzednio przedmiotem dokonanej przez inną osobę czynności wykonawczej czynu zabronionego, czy też przynajmniej – na gruncie wskazanej wyżej ustawy – czynu bezprawnego. Istotą występku z art. 52 pkt 2 PrŁ jest bowiem „wtórne” wejście w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierzyny łownej. Zabronione jest zatem dysponowanie lub władanie mięsem lub trofeami zwierzyny wcześniej już w szczególności skłusowanej przez inną osobę, a w analizowanych wypadkach mamy do czynienia z „pierwotnym” wejściem w posiadanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX