Fik Piotr, Staszczyk Piotr, Wątpliwości dotyczące możliwości dochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Artykuły
Opublikowano: PS 2015/7-8/119-127
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wątpliwości dotyczące możliwości dochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

1.Uwagi wstępne

Problemem powszechnie znanym jest dochodzenie wierzytelności pieniężnych i walka z tzw. zatorami płatniczymi. Nad pytaniem, jak skutecznie skłonić dłużnika do wykonania świadczenia, od wielu lat zastanawiają się zarówno praktycy, jak i teoretycy prawa. Jednym z rozwiązań jest stworzenie warunków, w których opóźnienie w zapłacie i nadmiernie odległe terminy umowne stają się mniej atrakcyjnym sposobem finansowania działalności . Za tym rozwiązaniem opowiadają się zmiany wprowadzone ustawą z 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych , mające zastosowanie do sytuacji, w których zarówno wierzyciel, jak i dłużnik są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej . Regulacja ta uchyliła poprzednio obowiązującą ustawę z 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych .

Celem powyższej regulacji jest zapewnienie przedsiębiorcom płynności finansowej m.in. poprzez większe zdyscyplinowanie stron transakcji handlowych do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX