Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu... - OpenLEX

Rakoczy Bartosz, Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Artykuły
Opublikowano: ST 2021/6/7-19
Autor:
Rodzaj: artykuł

Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Obecnie funkcjonuje zupełnie nowe i jakościowo, i normatywnie rozwiązanie kwestii warunków przyłączenia nieruchomości do sieci. Zdaniem autora artykułu trudno oprzeć się wrażeniu, że ustawodawca dąży przede wszystkim do zdyscyplinowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Jednak wbrew temu zamiarowi duży nacisk kładzie na inicjatywę podmiotu starającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci, a co więcej – przerzuca na niego kwestię odpowiedzialności za treść wniosku i żądanie przyłączenia. Ustawa nie pełni funkcji kompleksowej regulacji w tym znaczeniu, że nadal pewne kwestie będą normowane w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dostrzegalne jest także dążenie do pewnej proceduralizacji wydawania tych warunków, co należy uznać za zjawisko niepokojące, zmierzające do uczynienia z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego organu administracji publicznej, przynajmniej w ujęciu procesowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX