Warunki dopuszczalności wręczania i przyjmowania zwyczajowych dowodów wdzięczności - OpenLEX

Krajewski Radosław, Warunki dopuszczalności wręczania i przyjmowania zwyczajowych dowodów wdzięczności

Artykuły
Opublikowano: PS 2016/11/7-15
Autor:
Rodzaj: artykuł

Warunki dopuszczalności wręczania i przyjmowania zwyczajowych dowodów wdzięczności

Zwyczaj wręczania i przyjmowania dowodów wdzięczności za czynność dokonaną przez określoną osobę, jej zaangażowanie w daną sprawę, będący wyrazem wdzięczności, stanowi interesujące zagadnienie z zakresu prawa. Zachowania takie funkcjonują na zasadzie zwyczaju, a więc utartej praktyki postępowania akceptowanej przez większość społeczeństwa. Jak ujmuje to Mirosław Damian Kopeć, inaczej są to okolicznościowe dowody wdzięczności, które zalicza się do zwyczajów jako okoliczności wyłączających przestępność czynu w polskim prawie karnym . Są to pozaustawowe okoliczności uchylające bezprawność, czyli pozaustawowe kontratypy – pozaustawowe, gdyż ani kodeks karny , ani żaden inny akt prawny ich nie opisuje, lecz ich status opiera się na ustaleniach doktryny i w niewielkim zakresie judykatury. Jednak nie wszyscy przedstawiciele doktryny nadają im taki status, co wiąże się z szerszą koncepcją odrzucania pozaustawowych kontratypów jako takich, czego zwolennikami są w szczególności Włodzimierz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?