Chaba Dawid, Warunki cyfryzacji samorządu terytorialnego w Polsce

Artykuły
Opublikowano: ST 2021/5/11-20
Autor:
Rodzaj: artykuł

Warunki cyfryzacji samorządu terytorialnego w Polsce

Celem artykułu jest omówienie i usystematyzowanie najważniejszych warunków, jakie powinny być spełnione, by możliwe było efektywne realizowanie procesów dotyczących cyfryzacji samorządu terytorialnego w Polsce. W związku z tym przeanalizowano warunki cyfryzacji samorządu terytorialnego w Polsce – w tym także bariery, które negatywnie wpływają na ten proces. Przedmiotowe warunki dotyczą sfery techniczno-technologicznej, ekonomicznej, społecznej oraz prawno-politycznej. Za najważniejsze uznano jednak wypełnianie przez państwo postawy służebnej względem obywateli, zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do sieci i usług publicznych, przyspieszenie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, umożliwienie łatwego dostępu do danych, jakie są gromadzone przez instytucje publiczne, a także stałe podnoszenie kompetencji cyfrowych wśród społeczeństwa oraz neutralizację barier ekonomicznych i organizacyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX