Winiarz Mateusz, Wartość zamówienia publicznego a źródło jego finansowania w jednostkach sektora finansów publicznych

Artykuły
Opublikowano: FK 2022/4/51-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wartość zamówienia publicznego a źródło jego finansowania w jednostkach sektora finansów publicznych

Prawidłowe przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmuje ustalenie przez zamawiającego wartości zamówienia. Od wysokości tej kwoty – w zestawieniu z ustalonymi ustawowo progami – uzależniony jest obowiązek stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych oraz wybór właściwej procedury zmierzającej do wyboru najkorzystniejszej oferty. Odrębnym zadaniem zamawiającego jest zapewnienie finansowania dla określonego zamówienia, co z kolei wiąże się z koniecznością uwzględnienia regulacji ustawy o finansach publicznych. Legalne działania zamawiającego wymagają zastosowania zarówno przepisów właściwych w zakresie zamówień publicznych, jak i dotyczących gospodarowania środkami publicznymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX