Morawski Wojciech, Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/5/27-36
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy

Podstawa opodatkowania budowli w podatku od nieruchomości nawiązuje do – przynajmniej formalnie – wartości budowli. Jest to albo wartość oparta na przepisach dotyczących amortyzacji, albo tzw. wartość rynkowa. Z uwagi na to, że podstawą opodatkowania jest wartość obiektu z momentu powstania obowiązku podatkowego, często niewiele ma ona wspólnego z realną wartością przedmiotu opodatkowania. Aktualnie emocje budzi spór o podstawę opodatkowania budowli, które zostały całkowicie zamortyzowane. Będzie to główny przedmiot niniejszej publikacji, ale zostanie on ujęty na tle całości zagadnienia wartości budowli, które były lub są amortyzowane. Pominięty zostanie problem podstawy opodatkowania budowli, które nie były amortyzowane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX