Wartość dowodowa zeznań świadka w postępowaniu administracyjnym - OpenLEX

Kmiecik Zbigniew R., Wartość dowodowa zeznań świadka w postępowaniu administracyjnym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/7-8/88-102
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wartość dowodowa zeznań świadka w postępowaniu administracyjnym

Streszczenie

Dowód z przesłuchania świadka nie jest w postępowaniu administracyjnym często stosowanym dowodem. Zakres jego użycia jest nieporównywalnie mniejszy niż np. w postępowaniu karnym czy dyscyplinarnym. Dominującym dowodem w postępowaniu administracyjnym jest oczywiście dowód z dokumentu, co wynika z natury spraw będących przedmiotem postępowania administracyjnego, a także szczególnej pozycji, jaką posiadają w tym postępowaniu dokumenty urzędowe (domniemanie zgodności z prawdą). Niemniej w konkretnych sprawach, w przypadku braku wymaganych do przedłożenia dokumentów, dowód z przesłuchania świadka może mieć decydujące znaczenie w procesie ustalania stanu faktycznego sprawy, a tym samym decydować o sposobie jej rozstrzygnięcia. Rodzi się natomiast pytanie, czy przesłuchanie świadka ma rację bytu w sytuacji, gdy wszelkie istotne dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności faktyczne mają odzwierciedlenie w treści dokumentów urzędowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX