Szymańska Iwona, Warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej - formy działania i zasady finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego

Artykuły
Opublikowano: FK 2009/6/27-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

Warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej - formy działania i zasady finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego

Finansowanie warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej przez jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności przez gminy, budziło wiele kontrowersji w stanie prawnym obowiązującym do 1.01.2009 r. Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , w szczególności nowelizacja jej art. 10b i art. 29 , rozwiała wszelkie wątpliwości interpretacyjne w zakresie właściwości poszczególnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego we współfinansowaniu warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej.

1.

Zgodnie z art. 7 ust. 1przedmiotowej ustawy rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Do podstawowych form...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX