Wojtanowski Mateusz, Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców - zagadnienia prawne

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/9/33-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców - zagadnienia prawne

Słowa kluczowe: warsztaty, szkolenie, instruktor, wykładowca

1.Wstęp

Obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców stanowią wkład ustawy o kierujących pojazdami . W świetle uzasadnienia do rządowego projektu ustawy o kierujących pojazdami obowiązek corocznego udziału w warsztatach szkoleniowych został ustanowiony, aby wpłynąć pozytywnie na poziom wiedzy instruktorów, przyczynić się do ich rozwoju zawodowego, a także pozwolić na podniesienie jakości oferowanych przez nich usług . Wprowadzona regulacja stanowi przejaw zaostrzenia wymagań stawianych wobec osób prowadzących zajęcia podczas szkolenia. Pozostaje wobec tego w ścisłym związku z celem ustawy o kierujących pojazdami, polegającym na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez podniesienie kwalifikacji kierujących pojazdami (za sprawą podniesienia kwalifikacji szkolących ich osób) . Artykuł aspiruje do całościowego – choć syntetycznego – ujęcia warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX