Węgrzynowski Łukasz, Wadliwość umowy kredytu frankowego

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/4/41-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wadliwość umowy kredytu frankowego

Sprawy frankowe od wielu lat stanowią źródło licznych trudności dla praktyki orzeczniczej. Dopiero pod wpływem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ostatecznie ukształtowało się stanowisko, że te umowy kredytowe zawierają niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne), co może stanowić podstawę dla roszczeń kredytobiorców. Nie załatwiło to wszystkich problemów, wręcz przeciwnie, pojawiły się kolejne wątpliwości. W publikacji zostanie omówione jedna z nich – charakterystyka wadliwości umowy kredytu frankowego. Ta problematyka ma ogromne znaczenie praktyczne, zawiera w sobie również interesujące zagadnienia merytoryczne. Skłania zarówno do bliższego przyjrzenia się sankcji bezskuteczności abuzywnej i nieważności, wyjaśnienia wzajemnych relacji między nimi, jak i przyswojenia zasad stosowania konstrukcji wywodzących się z prawa unijnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX