W sprawie propozycji regulacji klauzuli rebus sic stantibus (polemika z A. Brzozowskim) - OpenLEX

Kaliński Maciej, W sprawie propozycji regulacji klauzuli rebus sic stantibus (polemika z A. Brzozowskim)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/6/129-139
Autor:
Rodzaj: artykuł

W sprawie propozycji regulacji klauzuli rebus sic stantibus (polemika z A. Brzozowskim)

1. Niezwykle interesujący artykuł A. Brzozowskiego pt. „O potrzebie nowej regulacji wpływu zmiany okoliczności na zobowiązania” poświęcony został propozycji nowego ujęcia regulacji tzw. dużej klauzuli rebus sic stantibus (RSS). Zasługuje ona na staranne rozważenie, ponieważ dotyczy instytucji wykonania zobowiązań o fundamentalnym znaczeniu. Niniejsze uwagi ograniczam ściśle do przedstawionego projektu regulacji. Nie jest moim zamiarem zwłaszcza snucie rozważań alternatywnych. Poddaję się w zupełności wyznaczonym przez autora granicom dyskursu. Używając procesowej metafory, nie wytaczam powództwa wzajemnego, a jedynie stawiam pytania w granicach zakreślonych powództwem.

Przedstawione argumenty przemawiające za potrzebą zmian są w znacznej części przekonujące. Uregulowanie art. 3571 k.c., wprowadzone w 1990 r. niejako ad experimentum, wystarczająco już okrzepło w praktyce sądów. Można zatem czynić pewne podsumowania, weryfikujące trafność przyjętych rozwiązań. Autor z pewnością jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX