Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/5/43-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

W sprawie gwarancji zapłaty za roboty budowlane

Przedmiotem artykułu są przepisy odnoszące się do gwarancji zapłaty za roboty budowalne, czyli art. 6491–6495 Kodeksu cywilnego . Dziesięć lat obowiązywania tej regulacji skłania do zbadania, czy cel, jaki został przed nią postawiony, a więc terminowe płacenie przez inwestora wynagrodzenia należnego wykonawcy, został osiągnięty. Wnioski z przeprowadzonego badania pozwalają na obronę tezy, że instrument ten rzadko jest wykorzystywany zgodnie z celem, w jakim został wprowadzony do Kodeksu cywilnego. Jego konstrukcja prawna pozwala wykonawcy na odstąpienie od umowy w przypadku, gdy inwestor na żądanie nie przedłoży gwarancji zapłaty, i to właśnie ten skutek, a nie zabezpieczenie terminowej zapłaty wynagrodzenia, bywa postrzegany jako główny cel, do którego zmierza strona umowy o roboty budowlane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?