W sprawie dopuszczalności wypowiedzenia umowy spółki z o.o. - OpenLEX

Moskała Piotr, W sprawie dopuszczalności wypowiedzenia umowy spółki z o.o.

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/12/26-36
Autor:
Rodzaj: artykuł

W sprawie dopuszczalności wypowiedzenia umowy spółki z o.o.

Możliwość wypowiedzenia umowy spółki z o.o. jest tematem budzącym poważne kontrowersje w doktrynie. Nie stanowi ona przy tym zagadnienia czysto teoretycznego, ponieważ przesądzenie dopuszczalności takiego zabiegu rodzi istotne skutki dla rozwiązywania sporów korporacyjnych w spółkach z o.o., szczególnie w zakresie zagwarantowania możliwości wyjścia ze spółki wspólnikom mniejszościowym. Pogłębiona analiza tego tematu prowadzi do wniosku o braku przyznania takiego uprawnienia wspólnikom przez ustawę, a także niemożliwości jego wykreowania (w przypadku uprawnienia pojmowanego tak, jak w prawie zobowiązań) w umowie spółki. Podobną funkcję mogą natomiast spełniać niektóre inne mechanizmy prawa spółek, które wymagają jednak istnienia odpowiedniej regulacji w konstytucji spółki. De lege ferenda należy także postulować wprowadzenie do przepisów o spółce z o.o. regulacji ustąpienia wspólnika na podobieństwo art. 30050 Kodeksu spółek handlowych .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX