Wilk Leszek, W sprawie autonomii materialnego prawa karnego skarbowego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2009/8/32-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

W sprawie autonomii materialnego prawa karnego skarbowego

Jest zupełnie zrozumiałe, że badacze zajmujący się prawem karnym materialnym - podobnie zresztą jak przedstawiciele innych dyscyplin prawniczych - dokonują w obrębie swej dziedziny rozmaitych wewnętrznych podziałów. Każdy podręcznik prawa karnego materialnego zawiera stosowny fragment omawiający podział tej dyscypliny.

Wbrew pozorom, dokonanie takiego poprawnego i niebudzącego wątpliwości podziału jest obecnie zadaniem trudnym, gdyż w ramach transformacji ustrojowej, będącej długotrwałym procesem, obraz naszej karnistyki uległ zasadniczym zmianom. Z jednej strony, ustawodawstwo ewoluowało w kierunku zapewnienia jednostce należytych gwarancji ochrony przed bezzasadnym ukaraniem, z drugiej zaś - w ramach poszukiwania skutecznych mechanizmów regulacji różnych obszarów życia społecznego, a zwłaszcza gospodarczego - postępuje rozrost różnych, niekiedy zakamuflowanych form karania nie tylko jednostek, ale również podmiotów zbiorowych. Całościowa analiza tych form w kontekście dotychczasowych,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX