Jakubowski Michał, W miarę możności bezboleśnie

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2019/6/6
Autor:
Rodzaj: artykuł

W miarę możności bezboleśnie

Kilka milionów polskich firm czeka wkrótce rewolucja. Wynikający z przyjętej pod koniec 2018 r. ustawy obowiązek wdrożenia w firmach pracowniczych planów kapitałowych będzie stanowić dla pracodawców spore wyzwanie nie tylko finansowe, związane z koniecznością weryfikacji budżetów płacowych, ale i organizacyjne. To na nich będzie spoczywał obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Oni będą musieli dokonać wyboru, porównując oferowane warunki prowadzenia PPK, oceniając doświadczenie w zarządzaniu funduszami oraz angażując w proces wyboru działające w firmie związki zawodowe lub wybraną w tym celu reprezentację pracowników. Pracodawcy podpiszą umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zatrudnionych.

PPK są wdrażane etapami. Na początek, od lipca tego roku, w program włączone zostaną największe firmy, zatrudniające ponad 250 pracowników. Według szacunków w tej turze do programu przystąpi ok. 2 tys. podmiotów. W przyszłym roku obowiązek podpisania umów o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX