Zasadzka Anna, W kwestii przedmiotu i zakresu wywłaszczenia

Artykuły
Opublikowano: PPP 2010/2/39-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

W kwestii przedmiotu i zakresu wywłaszczenia

1.Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki przedmiotu oraz zakresu wywłaszczenia. Doniosłość prawna instytucji wywłaszczenia skłania do bliższego przyjrzenia się jej uregulowaniom oraz problemom interpretacyjnym ujawniającym się w procesie stosowania przepisów dotyczących wywłaszczenia. Zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego podkreśla się wagę rzetelnego uregulowania wywłaszczenia ze względu na jego istotę.

Instytucja wywłaszczenia stanowi swoisty wyłom od konstytucyjnej zasady ochrony prawa własności ujętej w art. 21 ust. 1 Konstytucji RP . Specyfika wywłaszczenia sprowadza się - z jednej strony - do naruszenia interesu prywatnego osoby wywłaszczanej przez ingerencję w jej prawo własności, z drugiej strony zaś - stanowi dla państwa lub samorządu terytorialnego narzędzie do zaspokojenia interesu publicznego. Zachodząca tu często kolizja interesów została rozstrzygnięta już w uregulowaniu konstytucyjnym, które chroni interes...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX