Kręcisz Wojciech, W kwestii charakteru prawnego uchwały rady gminy o zatwierdzeniu taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2017/5/9-20
Autor:
Rodzaj: artykuł

W kwestii charakteru prawnego uchwały rady gminy o zatwierdzeniu taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

I. Z art. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków , który ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia podmiotowego i przedmiotowego zakresu zawartej w tej ustawie regulacji, wynika, że wymieniona ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

Podkreślając w związku z tym znaczenie deklaracji ustawodawcy odnośnie do potrzeby i zarazem konieczności poddania regulacji prawnej „zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX