W jakiej wysokości należy się opłata od pozwu w postępowaniu uproszczonym? - OpenLEX

Michalska-Marciniak Monika, W jakiej wysokości należy się opłata od pozwu w postępowaniu uproszczonym?

Artykuły
Opublikowano: PPC 2011/1/118-122
Autor:
Rodzaj: artykuł

W jakiej wysokości należy się opłata od pozwu w postępowaniu uproszczonym?

1.

Wysokość opłaty w postępowaniu uproszczonym uregulowana jest w art. 28 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych . Przepis ten wskazuje zasady obliczania opłaty w postępowaniu uproszczonym zarówno od pozwu, jak i od apelacji. Stanowi on, że w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji przy wartości przedmiotu zaskarżenia:

1)

do 2000 złotych - 30 złotych;

2)

ponad 2000 złotych do 5000 złotych - 100 złotych;

3)

ponad 5000 złotych do 7500 złotych - 250 złotych;

4)

ponad 7500 złotych - 300 złotych.

W postępowaniu uproszczonym wysokość opłaty od pozwu wzrasta progresywnie, w zależności od zaklasyfikowania wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy do jednego z przedziałów wyznaczonych progami kwotowymi.

Na tle tak ukształtowanych zasad ustalania wysokości opłaty od pozwu w postępowaniu uproszczonym rodzą się wątpliwości o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX