Szelągowski Karol, VAT od odszkodowań i kar umownych

Artykuły
Opublikowano: PP 2014/10/21-25
Autor:
Rodzaj: artykuł

VAT od odszkodowań i kar umownych

Kara umowna oraz odszkodowanie określone w umowie na wypadek jej niewykonania lub odstąpienia od niej bądź jej przedterminowego rozwiązania nie są świadczeniami mającymi charakter wynagrodzenia za świadczenie wzajemne i w związku z tym nie powinny być traktowane jako wynagrodzenie za czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Interpretacje podatkowe oraz wyroki sądów administracyjnych nie są jednak w tym zakresie do końca jednolite. Powoduje to brak pewności wśród podatników, jeśli chodzi o rozliczanie VAT z tego tytułu. Szczególne ryzyko wiąże się z odszkodowaniami np. za przedterminowe rozwiązanie umowy, uprzednio nieprzewidzianymi, ustalanymi zaś dopiero drogą odrębnego porozumienia rozwiązującego daną umowę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX