Nowak-Gruca Aleksandra, Użytkownik forever off. Wybrane problemy cyfrowego "życia po życiu" związane z ochroną wizerunku i korespondencji

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2020/1/130-144
Autor:
Rodzaj: artykuł

Użytkownik forever off. Wybrane problemy cyfrowego "życia po życiu" związane z ochroną wizerunku i korespondencji

Współczesny człowiek żyje w kulturze symulacji, dlatego w artykule, wykorzystując posthumanistyczną figurę użytkownika forever off – podmiotu uwikłanego w dwa światy (realny i wirtualny), podjęto próbę przedstawienia wybranych problemów pojawiających się w związku z obecnością człowieka w cyberprzestrzeni po jego śmierci. W szczególności skoncentrowano się na zagadnieniu, czy ochrona przewidziana w prawie autorskim dla wizerunku i korespondencji przystaje do sytuacji umierania w dwóch światach, kiedy śmierć biologiczna nie jest kresem bytu jednostki w świecie cyfrowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX