Użyteczność badań poligraficznych w ograniczaniu recydywy wśród sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej - OpenLEX

Gołaszewski Marcin, Użyteczność badań poligraficznych w ograniczaniu recydywy wśród sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2016/12/5-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Użyteczność badań poligraficznych w ograniczaniu recydywy wśród sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej

Streszczenie

Autor omawia istniejące na świecie procedury związane z wykorzystaniem badań psychofizjologicznych sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej, w okresie probacji. Na gruncie tych doświadczeń sformułował kompleksową propozycję wprowadzenia podobnych procedur w polskich warunkach, uwzględniając aktualne uwarunkowania prawne, zalecenia Konsultanta krajowego w dziedzinie seksuologii dotyczące programu leczenia osób z zaburzeniami preferencji seksualnych, analizę praktyki badań poligraficznych w Polsce oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie. Celem opracowania jest zainteresowanie środowisk prawników, terapeutów i decydentów politycznych rozwiązaniami nowatorskimi, lecz przynoszącymi realne efekty w postaci zmniejszenia skali recydywy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX