Uzupełnienie albo sprostowanie decyzji wydanej w postępowaniu administracyjnym ogólnym - OpenLEX

Korzeniowska-Polak Agnieszka, Uzupełnienie albo sprostowanie decyzji wydanej w postępowaniu administracyjnym ogólnym

Artykuły
Opublikowano: ST 2014/11/61-74
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uzupełnienie albo sprostowanie decyzji wydanej w postępowaniu administracyjnym ogólnym

Przepis art. 111 kodeksu postępowania administracyjnego regulujący jedną z form rektyfikacji, tj. uzupełnienie bądź sprostowanie decyzji, został zmieniony od 11.04.2011 r. Rozważania autorki w artykule koncentrują się na problemach związanych z tą zmianą. Czy jest to zmiana korzystna? Czy obecnie jest jednoznacznie określona forma usuwania wad nieistotnych decyzji na podstawie tego przepisu? Czy strona postępowania dysponuje środkami prawnymi gwarantującymi jej ochronę w przypadku uzupełnienia bądź sprostowania decyzji, np. z rażącym naruszeniem prawa? I czy możliwe jest pociągnięcie funkcjonariusza publicznego do odpowiedzialności za takie rażące naruszenie prawa?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX