Uwolnienie "więźnia korporacyjnego" spółki z o.o. przez wypowiedzenie udziału w spółce - OpenLEX

Kappes Aleksander, Uwolnienie "więźnia korporacyjnego" spółki z o.o. przez wypowiedzenie udziału w spółce

Artykuły
Opublikowano: PPH 2015/10/38-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uwolnienie "więźnia korporacyjnego" spółki z o.o. przez wypowiedzenie udziału w spółce

„Więzień korporacyjny” to wspólnik spółki kapitałowej, który z rozmaitych powodów, najczęściej ze względu na konflikt interesów z innymi wspólnikami, chciałby zakończyć uczestnictwo w spółce, uzyskując stosowny ekwiwalent. Niestety, w przypadku spółki z o.o., inaczej niż w spółkach osobowych, przepisy nie przyznają mu wyraźnie takiej możliwości. Niniejszy artykuł zawiera propozycję zastosowania kodeksu cywilnego do „wyjścia” wspólnika ze stosunku spółki z o.o., powracając do znanej koncepcji wypowiedzenia udziału . Omawiane zagadnienie wchodzi, jako prawo „wyjścia ze spółki”, w skład szerszej problematyki ochrony mniejszości w spółkach kapitałowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX