Uwolnienie cen gazu dla sektora hurtowego w Polsce - OpenLEX

Czuryszkiewicz Karol, Wasiak Radosław, Uwolnienie cen gazu dla sektora hurtowego w Polsce

Artykuły
Opublikowano: CDZ./2
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Uwolnienie cen gazu dla sektora hurtowego w Polsce

19 lutego 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał komunikat w sprawie zwolnienia z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym.

W związku z ogłoszonym komunikatem przedsiębiorstwa energetyczne, które posiadają koncesję na obrót gazem ziemnym, po uzyskaniu stosownego zwolnienia nie będą zobowiązane występować o zatwierdzenie taryf do Urzędu Regulacji Energetyki.

Obowiązek przedkładania do zatwierdzania taryf wynika z regulacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348). Zgodnie z art. 47 tej ustawy przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych (…), które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Jednakże, jak stanowi art. 49 tej samej ustawy, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zwolnić przedsiębiorstwo energetyczne z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że działa ono w warunkach konkurencji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX