Uwarunkowania prawne i wydatki samorządów w zakresie potrzeb rozwojowych pracowników ośrodków pomocy społecznej - OpenLEX

Szafranek Anna, Uwarunkowania prawne i wydatki samorządów w zakresie potrzeb rozwojowych pracowników ośrodków pomocy społecznej

Artykuły
Opublikowano: FK 2017/4/5-17
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uwarunkowania prawne i wydatki samorządów w zakresie potrzeb rozwojowych pracowników ośrodków pomocy społecznej

Artykuł podejmuje tematykę rozwoju osobistego pracowników ośrodków pomocy społecznej. W pierwszej kolejności odwołano się m.in. do umiejętności komunikacyjnych i zasad zarządzania zespołem jako istotnych czynników kształtujących relacje między pracownikami ośrodków. Omówione zostały także wydatki jednostek samorządu terytorialnego przeznaczane na pomoc społeczną, jak również prawne uwarunkowania rozwoju oraz przykładowe zadania pracowników ośrodków pomocy społecznej. Analizie poddano również wybraną ofertę szkoleniową skierowaną do pracowników ośrodków pomocy społecznej w kontekście ich potrzeb rozwojowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX