Wierciński Jacek, Uwagi o zamiarze testowania (animus testandi)

Artykuły
Opublikowano: PS 2012/7-8/132-143
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uwagi o zamiarze testowania (animus testandi)

1.

Platon, Arystoteles, Petrarka i wielu innych sławnych ludzi pozostawiło po sobie obszerne testamenty, ujmujące uczuciowością i pięknem struktury. Testament Kolumba lub jego część jest do dziś przechowywana w Genui. Ostatnia wola Marcina Lutra spoczywa w szklanej gablocie biblioteki w Heidelbergu. Zachował się testament Napoleona i ten, który przypisywany jest współcześnie Szekspirowi. Przez wieki sporządzono wiele testamentów, lecz nie zawsze zdołały one odzwierciedlić prawdziwe pragnienia ich autorów. Jak to ujął John Marshall Gest: każdy człowiek, który umie pisać - myśli, że umie także napisać testament; i niechże to radosne urojenie jak najdłużej panuje w ludzkich umysłach, bo niewątpliwie Święty Iwo, patron prawników, nie wita na tamtym świecie czulej nikogo innego, niż spadkodawców, którzy sami sporządzili swoją ostatnią wolę .

2.

Wyrazem obaw polskiego ustawodawcy, że testatorzy nie będą w stanie wyrazić swoich pragnień zgodnie ze swą wolą albo że zostaną one przez sądy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX