Uwagi na tle ustawowych zmian w zakresie regulacji dotyczących końca terminu przypadającego na sobotę, cz. 2 - OpenLEX

Gurdek Magdalena, Uwagi na tle ustawowych zmian w zakresie regulacji dotyczących końca terminu przypadającego na sobotę, cz. 2

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/12/53-60
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uwagi na tle ustawowych zmian w zakresie regulacji dotyczących końca terminu przypadającego na sobotę, cz. 2

1.Wprowadzenie

W poprzedniej części niniejszego opracowania (opublikowanej w 11 numerze „Przeglądu Prawa Publicznego”) przedstawiona została pierwsza z wątpliwych kwestii, jaka rodzi się na tle regulacji zrównujących skutki upływu terminu w sobotę ze skutkami upływu terminu w dniu ustawowo wolnym od pracy. Tym razem chciałabym natomiast zwrócić uwagę na problem, który nierozerwalnie łączy się z pierwszym. Otóż, należy sobie zadać pytanie, czy przepisy te (tj. art. 115 kodeksu cywilnego i art. 57 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego ) zostały prawidłowo sformułowane, inaczej mówiąc, czy treść, którą im nadano, pozwala na jednoznaczne wyznaczenie dnia, do którego przedłużeniu ulega termin kończący się w sobotę.

2.Brak precyzji ze strony ustawodawcy

Wnikliwa analiza zagadnienia prowadzi do wniosku, że prawodawca dokonując w ostatnim czasie zmiany treści art. 115 k.c. oraz art. 57 § 4 k.p.a. nie do końca zadbał o to, aby użyte w tych przepisach sformułowania były jednoznaczne.

Na wstępie należałoby się bowiem przede wszystkim...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX