Uwagi na tle ustawowych zmian w zakresie regulacji dotyczących końca terminu przypadającego na sobotę, cz. 1 - OpenLEX

Gurdek Magdalena, Uwagi na tle ustawowych zmian w zakresie regulacji dotyczących końca terminu przypadającego na sobotę, cz. 1

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/11/54-63
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uwagi na tle ustawowych zmian w zakresie regulacji dotyczących końca terminu przypadającego na sobotę, cz. 1

1.Wprowadzenie

W ostatnim czasie prawodawca dokonuje zmian przepisów zamieszczonych w odpowiednich aktach normatywnych regulujących kwestię upływu terminu w sobotę. Ustawą z 16.12.2016 r. znowelizował art. 115 kodeksu cywilnego , który dotychczas stanowił, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypadał na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływał dnia następnego. Po zmianie (czyli 1.01.2017 r.) przepis ten otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Te same zasady obowiązują również na gruncie postępowania cywilnego, ponieważ art. 165 § 1 kodeksu postępowania cywilnego nakazuje obliczać terminy według przepisów prawa cywilnego. Podobną zmianę legislator wprowadził do kodeksu postępowania administracyjnego . Została ona przewidziana w art. 1 ust. 14 pkt b projektu ustawy z 7.04.2017 r....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX