Uwagi na temat szczególnej ochrony stosunku pracy radnych - OpenLEX

Mędrala Małgorzata, Uwagi na temat szczególnej ochrony stosunku pracy radnych

Artykuły
Opublikowano: ST 2016/1-2/87-97
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uwagi na temat szczególnej ochrony stosunku pracy radnych

W artykule autorka omawia problemy interpretacyjne związane z ustawowym wymogiem uprzedniego uzyskania przez pracodawcę zgody organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Przepisy ustaw ustrojowych stanowią, że rada lub sejmik odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Autorka stawia pytanie o zakres swobody odpowiednich organów w ramach wyrażania zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy, analizując trzy grupy poglądów. Autorka stoi na stanowisku, że organ ma obowiązek odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy jedynie w przypadku, gdy podstawą rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu, zaś w innych przypadkach ma obowiązek wyrazić zgodę po stwierdzeniu, iż zwolnienie ma inne tło niż wykonywanie mandatu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX