Uwagi na temat prawa pracownika samorządowego do odprawy emerytalnej lub rentowej na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego - OpenLEX

Grześków Małgorzata, Uwagi na temat prawa pracownika samorządowego do odprawy emerytalnej lub rentowej na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Artykuły
Opublikowano: ST 2020/6/62-70
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uwagi na temat prawa pracownika samorządowego do odprawy emerytalnej lub rentowej na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Pracownikom samorządowym przysługuje prawo do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wysokość tego świadczenia jest uzależniona od stażu pracy pracownika. W orzecznictwie wskazuje się, że odprawa emerytalna (rentowa) przewidziana przez ustawę o pracownikach samorządowych pełni funkcję nie tylko kompensacyjną, mającą na celu zmniejszenie niedogodności dla pracownika związanych z zakończeniem zatrudnienia i przejściem emeryturę (rentę), ale zawiera również pewne elementy gratyfikacji za dotychczas wykonywaną pracę. Artykuł porusza zagadnienie prawa pracownika samorządowego do jednorazowej odprawy emerytalnej lub rentowej i został stworzony w szczególności w oparciu o analizę orzecznictwa sądowego z tego zakresu. Dużo miejsca poświęcono przesłankom nabycia prawa do tego świadczenia oraz analizie zagadnienia dopuszczalności pozbawienia prawa do odprawy ze względu na sposób ustania stosunku pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX