Artykuły
Opublikowano: PPP 2013/2/7-16
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uwagi na temat kolegialnych organów doradczych Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa państwa

1.Usytuowanie Prezydenta w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

Pośród licznych funkcji powierzonych władzy wykonawczej poczesne miejsce zajmuje czuwanie nad bezpieczeństwem państwa . Zadania w tej dziedzinie stanowią jedną z pierwotnych i najważniejszych funkcji władzy publicznej . Zasadniczą determinantą określającą pozycję każdego z organów polskiej władzy wykonawczej w systemie bezpieczeństwa państwa jest art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. . Przepis ten ustanawia zasadę podziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Ustęp drugi wskazanego przepisu wprowadza natomiast regułę dualizmu władzy wykonawczej, której sprawowanie rozdzielono między dwa względnie autonomiczne podmioty - Prezydenta RP oraz Radę Ministrów .

Ustrojowe usytuowanie każdego z podmiotów polskiej władzy wykonawczej pozostaje jednak zasadniczo odmienne . W modelu tym Prezydent RP pełni funkcję głowy państwa, a więc reprezentanta państwowości polskiej „w całości”, predestynowanego do pełnienia raczej symbolicznej funkcji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację