Mrożek Jakub, Uwagi krytyczne na temat sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/10/29-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uwagi krytyczne na temat sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych

Słowa kluczowe: znak, prawo, obszar wodny, strefa ciszy, ochrona środowiska, ochrona wodna, ochrona przeciwko hałasowi, rekreacja

1.Wstęp

Niniejszy artykuł stanowi krytyczne studium na temat sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych. W przedstawionej analizie badawczej artykuł został podzielony na dwie zasadnicze części: pierwszą – poruszającą problematykę samej konstrukcji delegacji ustawowej zawartej w art. 8 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych , a także wynikających z niej następstw w kształcie aktu wykonawczego; a także drugą – skoncentrowaną na prezentacji skutków (nieuzasadnionego) pominięcia w akcie wykonawczym do powyższego art. 8 u.b.w. znaku „strefa ciszy”. Skutki te zostały przedstawione przez pryzmat przestrzegania bądź (co z kolei jest penalizowane) łamania określonych ograniczeń bądź zakazów ze znakiem tym związanych. Podczas prezentacji tychże szczególną uwagę zwrócono na kwestię zasady zaufania obywateli do państwa.

Na początku należy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX