Kędzierski Maciej Aleksander, Uwagi dotyczące analizy ryzyka AML/CFT na tle wyroku V SA/Wa 2574/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. WSA w Warszawie

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2024/1/92-117
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uwagi dotyczące analizy ryzyka AML/CFT na tle wyroku V SA/Wa 2574/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. WSA w Warszawie

Streszczenie

Wydany w 2021 r. wyrok WSA w Warszawie, w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej przez Generalnego Inspektora (GIIF) w instytucji obowiązanej, wskazuje na wiele kwestii związanych ze stosowaniem i interpretacją przepisów ustawy o p.p.p.f.t. Przede wszystkim ważnym pozostaje zrozumienie, zrealizowanie i sformalizowanie obowiązku instytucji obowiązanej w zakresie oceny ryzyka instytucjonalnego oraz ryzyka indywidualnego (operacyjnego) związanego ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów tej instytucji. Podstawy do realizacji tych obowiązków zostały umieszczone w dwóch odrębnych jednostkach redakcyjnych tj. w art. 27 i w art. 33 ustawy o p.p.p.f.t.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX