Padrak Rafał, Uwagi do rządowego projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Artykuły
Opublikowano: FK 2007/6/36-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uwagi do rządowego projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

W dniu 21 lutego 2007 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw . Z jego uzasadnienia wynika, że proponowane zmiany są spowodowane potrzebą uwzględnienia w przepisach ustawy wniosków wynikających z kilkuletnich doświadczeń w jej stosowaniu przez organy administracji publicznej (jak można przypuszczać, bazowano zwłaszcza na doświadczeniach jednostek samorządu terytorialnego), z orzecznictwa sądów administracyjnych, sądów powszechnych oraz Trybunału Konstytucyjnego. Znaczna część zawartych w projekcie zmian polega na doprecyzowaniu oraz uściśleniu przepisów w celu wyeliminowania rozbieżnych interpretacji. Wprawdzie wiele przepisów otrzymuje nowe brzmienie, co może powodować wrażenie głębokiej nowelizacji, jednak w rzeczywistości zmiany dotyczą często tylko niewielkich korekt w przepisach już obowiązujących. Jest to spowodowane stosowaniem techniki legislacyjnej wynikającej z rozporządzeniaRady...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX