Usuwanie drzew lub krzewów przez użytkowników urządzeń przesyłowych po nowelizacji z 25.06.2015 r. - OpenLEX

Gruszecki Krzysztof, Usuwanie drzew lub krzewów przez użytkowników urządzeń przesyłowych po nowelizacji z 25.06.2015 r.

Artykuły
Opublikowano: ST 2016/11/40-50
Autor:
Rodzaj: artykuł

Usuwanie drzew lub krzewów przez użytkowników urządzeń przesyłowych po nowelizacji z 25.06.2015 r.

Przedmiotem rozważań w artykule są rozwiązania wynikające z ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody pozwalające przedsiębiorstwom, w skład których wchodzą urządzenia przesyłowe, na usuwanie drzew lub krzewów stwarzających zagrożenie dla tych urządzeń na innych zasadach niż ogólne. W opracowaniu autor przedstawia ramy podmiotowe i przedmiotowe zastosowania tych rozwiązań. Jednocześnie ukazuje zagrożenia mogące się z tym wiązać, wynikające z błędów ustawodawcy, jak również przedstawia propozycje ich naprawienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX